Zverejnenie pracovnej ponuky bolo ukončené.

Vychovávateľ

Základná škola s materskou školou, Veľká Lomnica

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Školská 267, Veľká Lomnica
Termín nástupu
2.9.2022
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
25.8.2022
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
843
Platové podmienky
V zmysle zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov,v závislosti od platovej triedy a dĺžky započítanej praxe od 761 €/mesiac
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
• práca s PC na užívateľskej úrovni( Microsoft, Word, Excel, Power Point, Teams , Zoom, práca s internetom)
Vzdelanie
Odborná a pedagogická spôsobilosť pre príslušný druh a typ školy podľa zákona 138/2019 z:z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa vyhlášky MŠ SR č. 1/2020 Z.z. , o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných
zamestnancov
- vychovávateľ v ŠKD
Ďalšie požiadavky
žiadosť o prijatie s telefonickým a emailovým kontaktom
• štruktúrovaný životopis
• súhlas so spracovaním osobných údajov podľa 18/2018 Z.z.
• kópie dokladov o vzdelaní
• referencie z predchádzajúceho zamestnania
• čestné vyhlásenie o bezúhonnosti
- 100% úväzok - 2 pracovné pomery
Požadované dokumenty doručiť 25.8.2022 do 14:00 poštou na uvedenú adresu alebo email: [email protected]
• Vybraní uchádzači budú telefonický pozvaní na osobný pohovor

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola s materskou školou
Školská 267
05952 Veľká Lomnica
www.zsvlomnica.edupage.org
0524561183
Kontaktná osoba
Mgr.Mária Langová
0524561183