Zverejnenie pracovnej ponuky bolo ukončené.

Psychológ, školský psychológ

Základná škola, Kysucký Lieskovec

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Kysucký Lieskovec 208, Kysucký Lieskovec
Termín nástupu
1.9.2022
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
26.8.2022
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
270
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
znalosť práce s PC, Práca s IKT, MS Office- užívateľská úroveň
Vzdelanie
Ukončené VŠ vzdelanie II. stupňa príslušného smeru, vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 12020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov.
Ďalšie požiadavky
Pracovná pozícia je v rámci národného projektu „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II“ – pracovný pomer je na dobu určitú( počas trvania NP PoP II).
Požadované dokumenty:
- žiadosť o prijatie do zamestnania
- životopis vo forme europasu
- súhlas so spracovaním osobných údajov
- kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní
Vybraní uchádzači na osobný pohovor budú kontaktovaní telefonicky alebo e-mailom.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola
Kysucký Lieskovec 208
02334 Kysucký Lieskovec
https://zskysuckylieskovec.edupage.org/
0414231493
Kontaktná osoba
Magdaléna Tokáriková
+421414231493