Zverejnenie pracovnej ponuky bolo ukončené.

Riaditeľ

Súkromná materská škola, Košice-Juh

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Alejová 1, Košice-Juh
Termín nástupu
1.9.2022
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
31.8.2022
Rozsah úväzku
100%
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
potrebné PC schopnosti v práci v školstve
Vzdelanie
odborná a pedagogická spôsobilosť podľa zákona NR SR č. 138/2019 Z. z. o
pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov,
 vykonanie I. atestácie alebo jej náhradnej formy,
 najmenej 5 rokov pedagogickej praxe v zmysle § 3 zákona č. 596/2003 Z. z.,
 osobnostné a morálne predpoklady, občianska bezúhonnosť podľa § 15 ods. 1 písm.
a,b,c) zákona č. 138/2019 Z. z,
 zdravotná spôsobilosť podľa § 16 ods. 1 zákona č. 138/2019 Z. z.,
 ovládanie štátneho jazyka podľa § 17 ods. 1 a 2 zákona č. 138/2019 Z. z., spôsobilosť

používať slovenský jazyk v úradnom styku,
 organizačné a riadiace schopnosti
Ďalšie požiadavky
- flexibilita, komunikatívnosť
- zmysel pre zodpovednosť
- možnosť dalšieho vzdelavania
- motivačné prostredie

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Súkromná materská škola
Alejová 1
04001 Košice-Juh
www.dcaktivity.sk
0917531654
Kontaktná osoba
Ľubica Petriláková Rabatinová
0917531654