Zverejnenie pracovnej ponuky bolo ukončené.

Učiteľ/ka MŠ

Materská škola - Óvoda, Plešivec

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Hradná 361, Plešivec
Termín nástupu
1.9.2022
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
30.8.2022
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
72
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Word, Excel
Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti pedagogického zamestnanca
v zmysle Vyhlášky MŠVVaŠ 1/2020 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických
a odborných zamestnancov.
Ďalšie požiadavky
a) ovládanie štátneho jazyka a vyučovacieho jazyka národnostnej menšiny – maďarskej
b) spôsobilosť na právne úkony,
c) zdravotná spôsobilosť,
d) bezúhonnosť.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Materská škola - Óvoda
Hradná 361
04911 Plešivec
0587921471
Kontaktná osoba
Bc.Viktória Fejesová
0587921135