Zverejnenie pracovnej ponuky bolo ukončené.

Riaditeľ

Materská škola - Óvoda, Plešivec

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Hradná 361, Plešivec
Termín nástupu
1.9.2022
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
26.8.2022
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
72
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Word, Excel
Ďalšie požiadavky
Odborná a pedagogická spôsobilosť podľa zákona NR SR č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
- Vykonanie 1. atestácie alebo jej náhradnej formy
- Najmenej 5 rokov pedagogickej praxe v zmysle § 3 zákona č. 596/2003 Z.z.
- Osobnostné a morálne predpoklady, občianska bezúhonnosť podľa § 15 ods. 1 písm. a,b,c ) zákona č. 138/2019 Z.z.,
- Zdravotná spôsobilosť podľa § 16 ods. 1 zákona č. 138/2019 Z.z.
- Ovládanie štátneho jazyka podľa § 17 ods. 1 a 2 zákona č. 138/2019 Z.z., spôsobilosť používať slovenský jazyk v úradnom styku
- Organizačné a riadiace schopnosti, znalosť školskej legislatívy

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Materská škola - Óvoda
Hradná 361
04911 Plešivec
0587921471
Kontaktná osoba
Bc.Viktória Fejesová
0587921135