Pracovné ponuky za
Zverejnenie pracovnej ponuky bolo ukončené.

Asistent učiteľa

Základná škola s materskou školou sv. Kríža, Kežmarok

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Petržalská 21, Kežmarok
Termín nástupu
1.9.2022
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
18.8.2022
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
490
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
MS Office (Word, Excel, Power Point)
Vzdelanie
Vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov
Ďalšie požiadavky
Požadované doklady, ktoré je potrebné doručiť:
1. Žiadosť o prijatie do zamestnania
2. Profesijný životopis
3. Doklady o dosiahnutom vzdelaní
4. Písomný súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
5. Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti.

Iné požiadavky: Zdravotná spôsobilosť

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola s materskou školou sv. Kríža
Petržalská 21
06001 Kežmarok
www.zspetkk.edupage.org
0524565002
Kontaktná osoba
Mgr. Mária Maľáková
0524565002