Predmet

Vychovávateľ

Základná škola s materskou školou, Kozárovce

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Kozárovce 927, Kozárovce
Termín nástupu
1.9.2022
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
18.8.2022
Rozsah úväzku
100% (zastupovanie počas rodičovskej dovolenky)
Počet študentov školy
215
Platové podmienky
určené v zmysle zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č.553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
MS Office, Internet, EduPage, Word, Zoom
Vzdelanie
Vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Požadované doklady:
• žiadosť o prijatie do zamestnania,
• profesijný životopis,
• doklady o ukončenom vzdelaní,
• súhlas so spracovaním osobných údajov,
• v prípade úspešnosti vo VK/VP Výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace.

Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi môžete poslať do 18.8.2022 na mailovú adresu školy: [email protected] alebo doručiť poštou na adresu školy:
ZŠ s MŠ Kozárovce, č. 927, 935 22 Kozárovce

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nezaradiť do výberu zamestnanca tých uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. Vybraní uchádzači spĺňajúci predpoklady budú pozvaní na osobný pohovor.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola s materskou školou
Kozárovce 927
93522 Kozárovce
zskozarovce.edupage.org
0366340480
Kontaktná osoba
Ivana Švoliková
0366340480