Učiteľ/ka MŠ

Materská škola, Senec

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Kysucká 9, Senec
Termín nástupu
3.10.2023
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
31.12.2023
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
245
Platové podmienky
Plat zamestnanca zohľadňuje Zákon 553/2003 Z.z. a Nariadenie vlády SR č. 338/2019 Z.z., ktorým sa ustanovujú platové tarify PZ a OZ účinné od 01.01.2020. Ďalšie príplatky závisia od pedagogickej praxe, na funkčnom zaradení a dosiahnutom vzdelaní.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
internet, open office, interaktívna tabuľa
Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Požadované doklady:
písomná žiadosť o prijatie do zamestnania,
životopis s uvedením priebehu zamestnaní so stručným popisom vykonávanej pracovnej činnosti

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Materská škola
Kysucká 9
90301 Senec
https://mskysucka.edupage.org/
02 / 2020 5530
Kontaktná osoba
Mgr. Katarína Potočárová
0918250132