Predmet

Asistent učiteľa

Materská škola, Banská Štiavnica

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Bratská 9/1492, Banská Štiavnica
Termín nástupu
1.9.2022
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
24.8.2022
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
93
Platové podmienky
Funkčný plat je stanovený zákonom č.553/2003 Z.z. o odmeňovaní
niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o
zmene a doplnení niektorých zákonov- v rozpätí od 646,00 do722,50 €
- v závislosti od dĺžky započítanej praxe
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
SS vzdelanie
Ďalšie požiadavky
Ide o pozíciu pomocný vychovávateľ - nepedagogický zamestnanec
Nástup od 1.9.2022 na dobu určitú do 31.8.2023

Ďalšie požiadavky a predpoklady : dôveryhodnosť, zmysel pre zodpovednosť, nekonfliktnosť, komunikatívnosť, organizačné
schopnosti, ovládanie štátneho jazyka, pozitívny vzťah k deťom, láskavosť a pochopenie.
Požadované doklady : žiadosť o prijatie do zamestnania,
profesijný životopis,
kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní,
písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Materská škola
Bratská 9/1492
96901 Banská Štiavnica
cistinka.sk
0456911577
Kontaktná osoba
Andrea Pauková
0915968412