Predmet
Zverejnenie pracovnej ponuky bolo ukončené.

Učiteľ/ka SŠ

Hotelová akadémia, Liptovský Mikuláš

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Čs. brigády 1804, Liptovský Mikuláš
Aprobácia
Ekonomika
Termín nástupu
1.9.2022
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
12.8.2022
Rozsah úväzku
50%
Počet študentov školy
523
Platové podmienky
Podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
V zmysle Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov,
vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, študijný odbor zameraný na ekonomické predmety
Ďalšie požiadavky
Žiadosť o prijatie do zamestnania, profesijný životopis, kópie dokladov o vzdelaní, čestné vyhlásenie o bezúhonnosti

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Hotelová akadémia
Čs. brigády 1804
03101 Liptovský Mikuláš
www.halm.sk
0445522972
Kontaktná osoba
Mgr. Peter Pirončiak
+421905642672