Predmet

Učiteľ/ka ZUŠ

Základná umelecká škola, Poltár

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Železničná 6, Poltár
Termín nástupu
1.9.2022
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
31.8.2022
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
463
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
PC word, excel, internet
Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Učiteľka spevu, VOV, VŠ I. alebo II.st

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná umelecká škola
Železničná 6
98701 Poltár
www.zuspt.eu
0474222058
Kontaktná osoba
Mgr. Ľuboslava Slebodníková
0905262227