Predmet
Zverejnenie pracovnej ponuky bolo ukončené.

Vedúci školskej jedálne

Základná škola svätého Marka, Nitra

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Petzwalova 1, Nitra
Termín nástupu
22.8.2022
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
10.8.2022
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
210
Platové podmienky
Plat zamestnanca v zmysle zákona 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Word, Excel, EduPage, Internet (všetko úroveň pokročilý)
Vzdelanie
Úplné stredné odborné vzdelanie (odbor gastro, potravinárstvo, školské stravovanie)
Ďalšie požiadavky
Kombinácia úväzku: vedúca ŠJ a kuchárka

Koordinuje, riadi, usmerňuje a kontroluje stravovacie zariadenie s plnou hmotnou zodpovednosťou, zabezpečuje starostlivosť o zamestnancov a usmerňuje ich prácu, má na zodpovednosti technickú úroveň zariadení.
Zabezpečuje prevádzku spoločného stravovania v ŠJ – realizuje verejné obstarávanie tovarov, objednáva tovary od dodávateľov, zostavuje jedálny lístok normuje jedlá, vedie predpísanú evidenciu (normovací hárok, evidencia predpisu, stravného, platieb a zostatkov, evidencia normovaných a vydaných jedál, skladové karty a obratová súpiska zásob, HACCP), zodpovedá za správne zúčtovanie dokladov peňažného denníka a stravného prijatého od stravníkov, zodpovedá za hospodársku, ekonomickú a prevádzkovú stránku spoločného stravovania v ŠJ.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola svätého Marka
Petzwalova 1
94911 Nitra
zssvmarka.edupage.org
0377731944
Kontaktná osoba
PhDr. Ladislav Prešinský, PhD.
0908359966