Predmet

Zdravotná sestra

Stredná odborná škola obchodu a služieb, Trenčín

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Jilemnického 24, Trenčín
Termín nástupu
1.9.2022
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
25.8.2022
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
716
Platové podmienky
Nástupný plat 1100 eur/mesiac (brutto). Finančné prostriedky sú vyčlenené z Plánu obnovy.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
IKT spôsobilosti bežného užívateľa, základná administratíva.
Vzdelanie
Odborná spôsobilosť:
- lekár – diplom v študijnom odbore všeobecné lekárstvo,
- sestra – diplom v študijnom odbore ošetrovateľstvo (Bc.); diplom o ukončení absolutória v študijnom odbore diplomovaná všeobecná sestra; maturitné vysvedčenie nadobudnuté v študijnom odbore všeobecná sestra alebo detská sestra alebo zdravotná sestra alebo ženská sestra,
- zdravotnícky záchranár – diplom v študijnom odbore urgentná zdravotná starostlivosť (Bc.); maturitné vysvedčenie nadobudnuté v študijnom odbore zdravotnícky záchranár,
- verejný zdravotník – diplom v študijnom odbore verejné zdravotníctvo (Bc.)
Ďalšie požiadavky
Na základe výzvy:
https://www.minedu.sk/vyzva-zdravotnicky-pracovnik-v-materskej-v-zakladnej-a-v-strednej-skole/
Bližšie konkrétne informácie o náplni práce, potrebných dokladoch a pod. podá kontaktná osoba - personalista školy.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Jilemnického 24
91250 Trenčín
www.sosostn.sk
0326509711
Kontaktná osoba
Martina Belajová
+421326509711