Predmet

Psychológ, školský psychológ

Stredná zdravotnícka škola, Považská Bystrica

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Školská 230, Považská Bystrica
Termín nástupu
1.9.2022
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
31.8.2022
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
209
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Kvalifikačné predpoklady:
- vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore psychológia, študijný program môže byť zameraný aj na pedagogickú psychológiu, školskú psychológiu, poradenskú psychológiu alebo pracovnú a organizačnú psychológiu
- vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, splnenie kvalifikačných predpokladov pre učiteľa, majstra odbornej výchovy alebo vychovávateľa a rozširujúce štúdium pre splnenie kvalifikačných predpokladov na výkon pracovnej činnosti psychológa školského zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a školského psychológa
- vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, splnenie kvalifikačnej predpoklady pre školského špeciálneho pedagóga a rozširujúce štúdium
- iné kvalifikačné predpoklady podľa vyhlášky č. 1/2020 Z.z.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Stredná zdravotnícka škola
Školská 230
01701 Považská Bystrica
www. szspovb.edupage.org
0424321446
Kontaktná osoba
Katarína Podolanová
0901918406