Zdravotná sestra

Spojená škola, Vrbové

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Nám.sv.Cyrila a Metoda 9, Vrbové
Termín nástupu
1.1.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
15.12.2023
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
77
Platové podmienky
Hrubá mzda stanovená zákonom č 578/2004 Z. z.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Word, PowerPoint, internet - pokročilý
Vzdelanie
Vzdelanie spĺňa podmienky na výkon
zdravotníckeho povolania podľa § 31 zákona č. 578/2004 Z. z.
o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v
zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Spojená škola
Nám.sv.Cyrila a Metoda 9
92203 Vrbové
https://spojenaskolavrbove.edupage.org/
0337792324
Kontaktná osoba
Mgr. Silvia Jirků
0917412316