Predmet

Zdravotná sestra

Spojená škola, Vrbové

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Nám.sv.Cyrila a Metoda 9, Vrbové
Termín nástupu
1.9.2022
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
25.8.2022
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
77
Platové podmienky
Hrubá mzda stanovená zákonom č 578/2004 Z. z.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Word, PowerPoint, internet - pokročilý
Vzdelanie
Vzdelanie spĺňa podmienky na výkon
zdravotníckeho povolania podľa § 31 zákona č. 578/2004 Z. z.
o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v
zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Spojená škola
Nám.sv.Cyrila a Metoda 9
92203 Vrbové
www.spojenaskolavrbove.edupage.org
0337792324
Kontaktná osoba
Mgr. Silvia Kleinová
0917412316