Predmet

Pedagogický asistent

Základná škola Jozefa Maximiliána Petzvala, Spišská Belá

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Moskovská 20, Spišská Belá
Termín nástupu
1.9.2022
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
19.8.2022
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
494
Platové podmienky
Plat: Príloha č. 4 k zákonu č. 224/2019 Z.z. – Platové tarify pedagogických zamestnanov a odborných zamestnancov, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
PC znalosti - pokročilý, Word, Exel
Vzdelanie
-Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore vzdelávanie zameraného na učiteľstvo a vychovávateľstvo
-Úplné stredné vzdelanie a doplnenie pedagogickej spôsobilosti učiteľa v metodicko-pedagogickom centre skončené do 31.08.2010
-VŠ I. stupňa, predškolská a elementárna pedagogika
Ďalšie požiadavky
Zoznam požadovaných dokladov:
• žiadosť o prijatie do pracovného pomeru
• profesijný životopis
• VŠ diplom
• súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Iné požiadavky v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom:
Prax vítaná.

Informovať o úspešnosti budeme len vybraného uchádzača. Pracovný pomer je na dobu určitú.
Svoje žiadosti posielajte poštou alebo na email: [email protected]
Pracovná ponuka platí do 19.08.2022.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola Jozefa Maximiliána Petzvala
Moskovská 20
05901 Spišská Belá
zspetzvalaspisskabela.edupage.
0524581752
Kontaktná osoba
RNDr. Emil Valek, PhD., riaditeľ školy
0524581752