Predmet

Asistent učiteľa

Súkromná materská škola, Zlaté Moravce

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Štúrova 15, Zlaté Moravce
Termín nástupu
5.9.2022
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
12.8.2022
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
22
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Podľa zákona 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020, ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

Asistent učiteľa v rámci národného projektu Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II. (ďalej len NP PoP II) Úplné stredné odborné, VŠ 1. stupeň. vyštudovanú špeciálnu pedagogiku.
Ďalšie požiadavky
žiadosť o prijatie do zamestnania, eruopass, kópie dokladov o vzdelaní, čestné vyhlásenie o bezúhonnosti, súhlas so spracovaním osobných údajov, potvrdenie o bezúhonnosti,

V pozícii sa vyžaduje schopnosť pracovať v tíme spolu s učiteľkami, profesionalita a odbornosť, zodpovednosť, flexibilita, komunikatívnosť,
bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť pre výkon práce, ovládanie štátneho jazyka, ústretový prístup k deťom, rodičom a zamestnancom, asertivita, prax s deťmi so zdravotným znevýhodnením, znalosť anglického jazyka.

Na pohovor budú pozvaní len vybraní uchádzači, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Súkromná materská škola
Štúrova 15
95320 Zlaté Moravce
+421918817533
Kontaktná osoba
Mgr. Lucia Holečková
0918817533