Predmet

Učiteľ/ka MŠ

Materská škola, Trnava

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Teodora Tekela 1, Trnava
Termín nástupu
1.10.2022
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
21.8.2022
Rozsah úväzku
100%
Platové podmienky
Platové podmienky: min. 761,00 €, a v závislosti od odbornej praxe.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
• znalosť práce na PC a MS OFFICE (MS Word, MS Excel, MS PowerPoint)
Vzdelanie
• vysokoškolské vzdelanie druhého alebo prvého stupňa alebo úplné stredné odborné vzdelanie - podľa Vyhlášky MŠ SR č. 1/2020 Z. z., o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
(zameranie predškolská pedagogika)
Ďalšie požiadavky
Zoznam požadovaných dokladov:
• žiadosť o prijatie do zamestnania
• štruktúrovaný životopis
• kópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
• motivačný list v max. rozsahu 1 strana

Všetky požadované doklady zasielajte na e - mailovú adresu [email protected] do 21.augusta 2022.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Materská škola
Teodora Tekela 1
91701 Trnava
msttekelatrnava.edupage.sk
033/3236771
Kontaktná osoba
Ivana Jandurová
+421948802558