Predmet
Zverejnenie pracovnej ponuky bolo ukončené.

Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň)

Základná škola s materskou školou, Veľký Slavkov

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Školská 240, Veľký Slavkov
Aprobácia
Fyzika, Chémia, Matematika
Termín nástupu
24.8.2022
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
19.8.2022
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
153
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
- žiadosť o prijatie do zamestnania s kontaktnými údajmi
- profesijný životopis,
- kópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
- súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby prijatia do zamestnania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
- čestné vyhlásenie o bezúhonnosti.
Požadované doklady doručiť do 19.8.2022 poštou na uvedenú adresu alebo email: [email protected]
Uchádzači budú pozvaní na osobný pohovor.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola s materskou školou
Školská 240
05991 Veľký Slavkov
www.skolaslavkov.sk
0527893181
Kontaktná osoba
Mgr. Andrea Ceklárová
0948588592