Predmet

Asistent učiteľa

Materská škola, Bratislava-Rača

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Tbiliská 2, Bratislava-Rača
Termín nástupu
1.9.2022
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
18.8.2022
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
116
Platové podmienky
Podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), nariadenia vlády SR č. 341/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činností pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, a prílohy č. 1 nariadenia vlády SR č. 220/2022 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Word, Excel, internet
Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Pracovná pozícia do 31.8.2023 vďaka pokračovaniu získaného grantu v rámci národného projektu "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II., hľadáme do nášho tímu asistenta učiteľa aj špeciálneho pedagóga so zameraním na logopédiu.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Materská škola
Tbiliská 2
83106 Bratislava-Rača
www.mstbiliska.sk
44887660
Kontaktná osoba
Zuzana Krečmerová Sallemová
+421911225145