Predmet

Tajomník / tajomníčka

Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická, Bratislava-Ružinov

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Drieňová 35, Bratislava-Ružinov
Termín nástupu
1.8.2022
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
31.8.2022
Rozsah úväzku
70%
Počet študentov školy
266
Platové podmienky
v súlade so Zákonom č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s prílohou č. 1 Nariadenia
vlády Slovenskej republiky č. 220/2022, zaradenie do 5. platovej triedy, platový stupeň v závislosti od dĺžky praxe
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
práca s PC, WORD, EXCEL, internet - pokročilý
Vzdelanie
úplné stredné vzdelanie v súlade s Prílohou č. 1 k Zákonu 553/2003 Z.z., bezúhonnosť
Ďalšie požiadavky
samostatná odborná práca na úseku personálnej práce, pracovné zmluvy, dohody, návrhy na zaradenie zamestnancov, pracovné náplne, platové dekréty, dokumentácia pri skončení pracovného pomeru, styk so Sociálnou a zdravotnými poisťovňami, dochádzka nepedagogických zamestnancov, podklady k mesačnému spracovaniu miezd, vedenie evidencie zamestnancov v RIS
a vedenie osobných spisov, agenda stravných lístkov, spracovanie podkladov pre vyplatenie odmien, samostatná odborná práca na úseku personálnej práce, pracovné zmluvy, dohody,
návrhy na zaradenie zamestnancov, pracovné náplne, platové dekréty, dokumentácia pri skončení samostatná odborná práca na úseku personálnej práce, pracovné zmluvy, dohody,
návrhy na zaradenie zamestnancov, pracovné náplne, platové dekréty, dokumentácia pri skončení
pracovného pomeru, styk so Sociálnou a zdravotnými poisťovňami, dochádzka nepedagogických
zamestnancov, podklady k mesačnému spracovaniu miezd, vedenie evidencie zamestnancov v RIS
a vedenie osobných spisov, agenda stravných lístkov, spracovanie podkladov pre vyplatenie odmien, odchodného, odstupného, jubilejných odmien a ďalšej agendy podľa pokynov riaditeľky školy
pracovného pomeru, styk so Sociálnou a zdravotnými poisťovňami, dochádzka nepedagogických zamestnancov, podklady k mesačnému spracovaniu miezd, vedenie evidencie zamestnancov v RIS
a vedenie osobných spisov, agenda stravných lístkov, spracovanie podkladov pre vyplatenie odmien, odchodného, odstupného, jubilejných odmien a ďalšej agendy podľa pokynov riaditeľky školy
odchodného, odstupného, jubilejných odmien a ďalšej agendy podľa pokynov riaditeľky školy

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická
Drieňová 35
82664 Bratislava-Ružinov
www.stav-geo.edupage.org
43336407
Kontaktná osoba
Ing. arch. Darina Sojáková
43338923