Predmet
Zverejnenie pracovnej ponuky bolo ukončené.

Asistent učiteľa

Základná škola s materskou školou Samuela Timona, Trenčianska Turná

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Trenčianska Turná 30, Trenčianska Turná
Termín nástupu
1.9.2022
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
18.8.2022
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
432
Platové podmienky
Plat pedagogického zamestnanca je stanovený podľa tabuľky platových taríf pedagogických zamestnancov a zvýšenia platových taríf v závislosti od dĺžky započítanej praxe od 1. 1. 2020.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Práca s IKT v ZŠ
Vzdelanie
Kvalifikačné predpoklady sú podrobne rozpísané vo vyhláške MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov.
Požadované vzdelanie: podľa Zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov – uchádzač musí mať pedagogické vzdelanie (stredoškolské, vysokoškolské 1. stupňa alebo 2. stupňa).
Ďalšie požiadavky
Asistent učiteľa v základnej škole (zamestnanie v rámci národného projektu Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II). Pracovná zmluva je viazaná na podmienky projektu NP POP II na dobu určitú do 31. 8. 2023.
Žiadosť o zamestnanie, životopis a súhlas so spracovaním osobných údajov zašlite obratom na [email protected] (mobil: 0903844737).

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Meno/priezvisko: _____________________________________________
Dátum narodenia: _____________________________________________
(ďalej len „dotknutá osoba“ )


Nižšie podpísaná dotknutá osoba dávam súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle § 5 písm. a) a v zmysle § 14 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

prevádzkovateľovi:
Prevádzkovateľ: Základná škola s materskou školou Samuela Timona, Trenčianska Turná 30, 913 21 Trenčianska Turná
IČO: 31 201 458

v rozsahu: predloženom v mojej žiadosti o prijatie do pracovného pomeru vrátane _____ ks príloh
na účel: uloženia osobných údajov v databáze uchádzačov o zamestnanie prevádzkovateľa


súhlas poskytujem na obdobie : _______________
(uveďte počet mesiacov alebo rokov, alebo presný dátum do ktorého nám súhlas poskytujete)

Dátum _____________________ ______________________________
podpis dotknutej osoby


Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola s materskou školou Samuela Timona
Trenčianska Turná 30
91321 Trenčianska Turná
www.zstrencturna.sk
0326585221
Kontaktná osoba
Beáta Sabová
0903844737