Predmet
Zverejnenie pracovnej ponuky bolo ukončené.

Zástupca riaditeľa

Spojená škola Kráľovnej pokoja, Žilina

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Na Závaží 2, Žilina
Termín nástupu
22.8.2022
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
2.8.2022
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
425
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Edupage, ASC agenda, Word, Excel
Vzdelanie
Kvalifikačné predpoklady podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov, bezúhonnosť a zdravotná spôsobilosť.
Zaslať CV, Žiadosť o prijatie do zamestnania a Súhlas so spracovaním osobných údajov.
Po posúdení písomných podkladov pozveme vybraných uchádzačov na osobný pohovor.
Ďalšie požiadavky
Osobnostné predpoklady: charakter, samostatnosť, zodpovednosť, precíznosť, flexibilita, tvorivosť, odvaha, využívanie inovatívnych metód a foriem v prístupe k žiakom, ochota spolupracovať v tíme, schopnosť zvládať stresové situácie, schopnosť otvoreného prístupu k realite, schopnosť učiť sa, zmysel pre humor a rastové myslenie.

Pracovná pozícia na zástup počas PN.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Spojená škola Kráľovnej pokoja
Na Závaží 2
01001 Žilina
www.sskp.sk
+421 910 852 152
Kontaktná osoba
Anastázia Strečková
0903590364