Predmet

Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň)

Základná škola s materskou školou Milana Kolibiara, Detvianska Huta

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Detvianska Huta 369, Detvianska Huta
Aprobácia
Anglický jazyk
Termín nástupu
1.9.2022
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
22.8.2022
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
80
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
žiadosť o prijatie do zamestnania, profesijný životopis, doklad o
vzdelaní, súhlas so spracovaním osobných údajov, potvrdenie o duševnej a telesnej spôsobilosti pre prácu pedagogického
zamestnanca v zmysle § 16 zákona č. 138/2019 Z.z., čestné vyhlásenie o bezúhonnosti, kladný vzťah k deťom, empatia, komunikatívnosť, spoľahlivosť ,flexibilita, kreativita, zodpovednosť, dôveryhodnosť, nekonfliktnosť, organizačné schopnosti, tímová spolupráca, profesionálne a príjemné vystupovanie, ovládanie štátneho jazyka, IKT zručnosti, samostatná práca s PC. Žiadosti o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi doručte najneskôr do 22.08.2022 na adresu školy. Na obálku uveďte: „Žiadosť o prijatie do zamestnania“. Nástup od 01.09.2022.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola s materskou školou Milana Kolibiara
Detvianska Huta 369
96205 Detvianska Huta
0455376314
Kontaktná osoba
Mgr.Martina Kretová
0908222257