Predmet

Asistent učiteľa

Základná škola s MŠ, Častá

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Hlavná 293, Častá
Termín nástupu
22.8.2022
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
10.8.2022
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
301
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Znalosť práce s PC dobrá úroveň ovládania PC (Word, Excel, PowerPoint, práca s internetom, interaktívnou tabuľou)
Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Osobnostné predpoklady:
• kladný vzťah k deťom,
• zrelá osobnosť, ktorá má chuť stále na sebe pracovať
• schopnosť empatie
• veľmi dobré komunikačné a organizačné schopnosti
• trpezlivosť, zodpovednosť, spoľahlivosť, flexibilita, dôslednosť,
• rešpektovanie pravidiel
• systematická práca
• schopnosť spolupráce v tíme

Skúsenosti s prácou s deťmi s PAS výhodou.

Potrebné doklady:
• žiadosť o prijatie do pracovného pomeru
• profesijný životopis
• doklad o vzdelaní
• motivačný list
• súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona GDPR č. 18/2018 Z.z.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola s MŠ
Hlavná 293
90089 Častá
www.zscasta.sk
0336495211
Kontaktná osoba
Mgr. Jozef Jakuš
0903 775 153