Predmet

Asistent učiteľa

Základná škola, Janova Lehota

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Janova Lehota 97, Janova Lehota
Termín nástupu
1.9.2022
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
22.8.2022
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
111
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Názov národného projektu : Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov/resp. Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II
Kód ITMS 2014+ pre príslušný národný projekt: 312011Y720 (NP POP), resp. 312011AQI4 (NP POP II)
Dátum ukončenia realizácie projektu na zapojenej škole: 31.8.2023

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola
Janova Lehota 97
96624 Janova Lehota
www.zsjanovalehota.sk
0456796124
Kontaktná osoba
Základná Škola
0456796124