Predmet

Asistent učiteľa

Základná škola s materskou školou, Pavlovce nad Uhom

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Školská 3, Pavlovce nad Uhom
Termín nástupu
1.9.2022
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
10.8.2022
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
172
Platové podmienky
V zmysle zákona 553/2003 Z. z. o odmeňovaní a nariadenia vlády č. 220/2022.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Bližšie informácie na webovej stránke školy.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola s materskou školou
Školská 3
07214 Pavlovce nad Uhom
www.zspavlovceuh.sk
0566494212
Kontaktná osoba
Ing. Lukáš Jenčo
0948033093