Predmet

Učiteľ/ka MŠ

Materská škola, Láb

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Ignáca Juračku 223/10, Láb
Termín nástupu
1.9.2022
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
25.8.2022
Rozsah úväzku
60%
Platové podmienky
V súlade so zákonom č. 553/2003 o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Microsoft Office - bežná užívateľská prax, internet, práca s interaktívnou tabuľou
Vzdelanie
Vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Úplné stredné odborné vzdelanie - učiteľstvo pre materské školy
Vysokoškolské vzdelanie 1. alebo 2. stupňa - predškolská a elementárna pedagogika.
Ďalšie požiadavky
Príjemné vystupovanie, láskavý prístup k deťom.
Záujem rozvíjať svoje profesijné zručnosti.
Samostatnosť, dôslednosť, zodpovednosť, tvorivosť.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Materská škola
Ignáca Juračku 223/10
90067 Láb
http://mslab.edupage.org
0347790336
Kontaktná osoba
Mgr. Dagmar Blažíčková
0911893123