Predmet

Asistent učiteľa

Základná škola s materskou školou, Oravská Lesná

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Oravská Lesná 299, Oravská Lesná
Termín nástupu
1.9.2022
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
15.8.2022
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
449
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Pozícia pedagogického asistenta v MŠ aj v ZŠ. Pracovné miesto bude obsadzované v rámci národného projektu „
Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II . Trvanie projektu
a pracovnej zmluvy je do 31.08.2023.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola s materskou školou
Oravská Lesná 299
02957 Oravská Lesná
www.zsoravskalesna.sk
0435524635
Kontaktná osoba
Miroslav Kvak
0907 850 882