Predmet

Majster odbornej výchovy

Stredná odborná škola technická - Múszaki Szakközépiskola, Galanta

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Esterházyovcov 712/10, Galanta
Termín nástupu
1.9.2022
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
25.8.2022
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
288
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Znalosť práce s PC (Word, Excel, PowerPoint, internet)
Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Inštruktor zvárania - úplné stredné odborné vzdelanie, výučný list v strojárskom odbore, platná aspoň 1 skúška zvárača podľa STN EN 287-1, resp. STN EN ISO 9606, výhodou je platnosť certifikátov aj pre ostatné metódy zvárania, skúsenosti s praktickým výcvikom zváračov v základných kurzoch zvárania sú vítané.
Pedagogické vzdelanie je vítané, ale nie je podmienkou.
Doplňujúce pedagogické štúdium je možné absolvovať aj počas
trvania pracovného pomeru.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Stredná odborná škola technická - Múszaki Szakközépiskola
Esterházyovcov 712/10
92434 Galanta
sostechga.edupage.org
0317802492
Kontaktná osoba
Ing. Beáta Kissová
0903 481117