Predmet

Ekonóm/ka

Základná škola s materskou školou s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola čs Óvoda, Zatín

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Hlavná 114/60, Zatín
Termín nástupu
1.10.2022
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
15.8.2022
Rozsah úväzku
80%
Počet študentov školy
20
Platové podmienky
Platové podmienky sú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých
zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Internet, Word, Excel, IVES
Vzdelanie
Ekonomické vzdelanie- maturita,
5 ročná prax v odbore vítaná.
Pracovná pozícia nie je vhodná pre absolventa
Požadujeme skúsenosti s prácou v rozpočtovej organizácii,
- ovládanie programov IVES,
- posudzovanie správnosti uzatvorených zmlúv, faktúr z daňového a účtovného hľadiska,
- zodpovednosť za správne zaúčtovanie účtovných položiek,
- zostavovanie mesačných a štvrťročných výkazov (škola),
- vedenie a spracovanie mzdovej a personálnej agendy
- účtovanie rôznych typov položiek
- zodpovednosť za správne zaúčtovanie účtovných položiek
- komplexné zabezpečenie prác na úseku rozpočtovania a financovania
- zostavovanie rozpočtu podľa rozpočtových pravidiel, vyhodnocovanie plnenia
rozpočtu
- styk s bankou, bankové operácie
- vykonanie mzdovej agendy
- znalosť zákonov súvisiacich s prácou ekonóma/účtovníka vo verejnej správe
- znalosť príslušnej legislatívy

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola s materskou školou s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola čs Óvoda
Hlavná 114/60
07653 Zatín
6392738-ZŠ,0918622714
Kontaktná osoba
Alžbeta Ďurková, Mgr. Alexandra Kukóová
0918622714