Predmet

Psychológ, školský psychológ

Základná škola, Hliník nad Hronom

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Školská 482, Hliník nad Hronom
Termín nástupu
1.9.2022
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
17.8.2022
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
346
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola
Školská 482
96601 Hliník nad Hronom
zshliniknadhronom.edupage.org
0456761325,0910944832
Kontaktná osoba
Katarína Kaššová
0901718899