Predmet

Psychológ, školský psychológ

Stredná odborná škola informačných technológií, Košice

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Ostrovského 1, Košice
Termín nástupu
1.9.2022
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
16.8.2022
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
738
Platové podmienky
v zmysle zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch, zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nariadenia vlády SR (v závislosti od platovej triedy a odpracovaných rokov – od 999,50 eur pri plnom úväzku začínajúceho PZ)
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Pracovná pozícia školský psychológ
Kvalifikačné predpoklady: ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v príslušnom odbore v súlade so zákonom 138/2019 Z.z. a s vyhláškou MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
Ďalšie požiadavky
Iné požiadavky v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom:
bezúhonnosť
zdravotná spôsobilosť
ovládanie štátneho jazyka

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Stredná odborná škola informačných technológií
Ostrovského 1
04001 Košice
www.ostrovskeho.sk
0556436891,0556431978,0556436894
Kontaktná osoba
SOŠIT, Ostrovského 1, Košice
0556436891