Predmet

Psychológ, školský psychológ

Stredná odborná škola informačných technológií, Košice

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Ostrovského 1, Košice
Termín nástupu
1.9.2022
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
16.8.2022
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
738
Platové podmienky
Pracovný pomer na dohodu o pracovnej činnosti, mzda: 7,50 €/hod.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
pozícia: školský špeciálny pedagóg
Kvalifikačné predpoklady: ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v príslušnom odbore v súlade so zákonom 138/2019 Z.z. a s vyhláškou MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
• špeciálna pedagogika – pedagogický smer a päť rokov
pedagogickej činnosti alebo odbornej činnosti v oblasti špeciálnopedagogického
poradenstva alebo výchovy a vzdelávania detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-
vzdelávacími potrebami
• špeciálna pedagogika – nepedagogický smer a splnenie osobitnej kvalifikačnej
požiadavky – najmenej päť rokov pedagogickej činnosti alebo odbornej činnosti
v oblasti špeciálnopedagogického poradenstva alebo výchovy a vzdelávania detí a
žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
• špeciálna pedagogika – poradenstvo a splnenie osobitnej kvalifikačnej požiadavky –
najmenej päť rokov pedagogickej činnosti alebo odbornej činnosti v oblasti
špeciálnopedagogického poradenstva
• logopédia a rozširujúce štúdium špeciálnej pedagogiky alebo
doplňujúce pedagogické štúdium
• učiteľstvo pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť
• vychovávateľstvo pre mládež (osoby) vyžadujúcu osobitnú
starostlivosť a splnenie osobitnej kvalifikačnej požiadavky – najmenej päť rokov
pedagogickej činnosti alebo odbornej činnosti v oblasti špeciálnopedagogického poradenstva alebo výchovy a vzdelávania detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-
vzdelávacími potrebami
• učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov pre 5. – 9. ročník
základnej školy rozšírený o štúdium špeciálnej pedagogiky a splnenie osobitnej
kvalifikačnej požiadavky – najmenej päť rokov pedagogickej činnosti alebo odbornej
činnosti v oblasti poradenstva alebo výchovy a vzdelávania detí a žiakov so
špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
• učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov na stredných
školách rozšírený o štúdium špeciálnej pedagogiky a splnenie osobitnej kvalifikačnej
požiadavky – najmenej päť rokov pedagogickej činnosti alebo odbornej činnosti v
oblasti poradenstva alebo výchovy a vzdelávania detí a žiakov so špeciálnymi
výchovno-vzdelávacími potrebami
• učiteľstvo pre 1. – 4. ročník základnej školy rozšírený o štúdium
špeciálnej pedagogiky a splnenie osobitnej kvalifikačnej požiadavky – najmenej päť
rokov pedagogickej činnosti alebo odbornej činnosti v oblasti špeciálnopedagogického
poradenstva, výchovy a vzdelávania detí a žiakov so špeciálnymi výchovno vzdelávacími potrebami.


Ďalšie požiadavky
Iné požiadavky v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom:
bezúhonnosť
zdravotná spôsobilosť
ovládanie štátneho jazyka

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Stredná odborná škola informačných technológií
Ostrovského 1
04001 Košice
www.ostrovskeho.sk
0556436891,0556431978,0556436894
Kontaktná osoba
SOŠIT, Ostrovského 1, Košice
0556436891