Predmet

Vychovávateľ

Stredná odborná škola informačných technológií, Košice

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Ostrovského 1, Košice
Termín nástupu
1.9.2022
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
18.8.2022
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
738
Platové podmienky
ZASTUPOVANIE počas PN
v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch, zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov (v závislosti od stupňa dosiahnutého vzdelania, platovej triedy a odpracovaných rokov – 999,50 €)
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Kvalifikačné predpoklady:
VŠ II.stupňa - študijný odbor pedagogika, študijný program vychovávateľstvo
VŠ I. stupňa - študijný odbor pedagogika, študijný program vychovávateľstvo
ÚSO - učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo
Ďalšie požiadavky
ZASTUPOVANIE počas PN

Iné požiadavky v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom:
bezúhonnosť
zdravotná spôsobilosť
ovládanie štátneho jazyka
skúsenosti s prácou s mládežou
osobnostné a morálne predpoklady
práca s PC ( MS, Office, práca s internetom)
flexibilita, samostatnosť, kreativita
organizačné a komunikačné schopnosti
schopnosť spolupracovať v kolektíve aj pri pedagogickej práci

Pracovný čas: prevažne od 13:00 hod. do 22:00 hod.

Na pracovný pohovor budú pozvaní len vybraní uchádzači, ktorí spĺňajú kvalifikačné a ostatné požiadavky (ostatných uchádzačov nekontaktujeme).

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Stredná odborná škola informačných technológií
Ostrovského 1
04001 Košice
www.ostrovskeho.sk
0556436891,0556431978,0556436894
Kontaktná osoba
SOŠIT, Ostrovského 1, Košice
0556436891