Predmet

Hlavný kuchár / kuchárka

Základná škola, Košice-Staré Mesto

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Park Angelinum 8, Košice-Staré Mesto
Termín nástupu
1.9.2022
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
26.8.2022
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
718
Platové podmienky
Zaradenie do platovej triedy v súlade s § 5 ods. 1 zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zvýšenie platových taríf v závislosti od dĺžky započítanej praxe, účinné od 1. 1. 2020
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
nie sú potrebné
Vzdelanie
- Stredné odborné vzdelanie v odbore kuchár (výučný list)
- alebo min. zaučený kuchár s odbornou spôsobilosťou.
Ďalšie požiadavky
Ďalšie požiadavky:
- zdravotná spôsobilosť na prácu v zariadení školského stravovania (zdravotný preukaz) - predkladá sa až pred podpisom zmluvy.

Náplň práce:
- príprava a výdaj bežných druhov teplých jedál;
- dodržiavanie technologických postupov, receptúr, kvality, kvantity jedál;
- dodržiavanie predpisov HACCP a osobnej hygieny.

Žiadosť a životopis je potrebné poslať na [email protected], prípadne poštou na adresu školy.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola
Park Angelinum 8
04001 Košice-Staré Mesto
www.zspa.sk
0556335430
Kontaktná osoba
Renáta Brédová
0910 897 649