Predmet
Zverejnenie pracovnej ponuky bolo ukončené.

Učiteľ/ka ZŠ (1. stupeň)

Základná škola, Ždaňa

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Jarmočná 96, Ždaňa
Termín nástupu
1.9.2022
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
19.8.2022
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
230
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
stredne pokročilé zručnosti, práca s AsC agendou vítaná, nie je podmienkou
Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Požadované doklady:
- žiadosť o prijatie do zamestnania,
- profesijný životopis,
- motivačný list,
- kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
- písomný súhlas na použitie osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
ponúkame: možnosť osobnostného rastu, prácu v kvalitnom kolektíve,
očakávame: ochotu pracovať na sebe, s triedou, s jednotlivcami, snahu naučiť sa riešiť náročné situácie, prijímať výzvy.
Oslovíme len vybraných uchádzačov.
Termín na doručenie dokladov (elektronicky alebo poštou) je 10.8.
Pohovory budú v týždni od 15.8.2022

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola
Jarmočná 96
04411 Ždaňa
www.zszdana.edupage.sk
0556980001
Kontaktná osoba
Mgr. Nataša Rokická
+421911971935