Predmet

Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň)

Základná škola, Semerovo

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Semerovo 110, Semerovo
Aprobácia
Informatika, Telesná a športová výchova
Termín nástupu
1.9.2022
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
22.8.2022
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
143
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, Internet
Vzdelanie
odborná a pedagogická spôsobilosť podľa zákona 138/2019 Z.z., ktorým sa ustanovujú kvalifikačné a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie PZ a OZ a vyhlášky č.1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
žiadosť o prijatie do zamestnania, profesijný životopis, kópie dokladov o vzdelaní, čestné vyhlásenie o bezúhonnosti, súhlas so spracovaním osobných údajov


ovládanie štátneho jazyka, zdravotná spôsobilosť

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola
Semerovo 110
94132 Semerovo
zssemerovo.edupage.org
0356450050
Kontaktná osoba
PaedDr.Ondrej Mlynek
0905908274