Predmet

Špeciálny pedagóg

Základná škola s materskou školou, Mútne

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Mútne 224, Mútne
Termín nástupu
1.9.2022
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
15.8.2022
Rozsah úväzku
100% (zastupovanie počas rodičovskej dovolenky)
Počet študentov školy
384
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
MS Word, Excel
Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Pracovné miesto je na dobu určitú do 31.08.2023 na zastupovanie počas RD a MD v rámci NP „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II“.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola s materskou školou
Mútne 224
02963 Mútne
www.zsmutne.edupage.org
0435597258
Kontaktná osoba
PaedDr. Jana Murínová, riaditeľka školy
0435597258