Predmet

Pedagogický asistent

Gymnázium, Púchov

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Ul. 1. mája 905, Púchov
Termín nástupu
1.9.2022
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
20.8.2022
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
413
Platové podmienky
Zákon č. 553/2003 Z. z.Zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Nariadenie vlády SR
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
PC, IKT technika, internet, facebook, instagram
Vzdelanie
Zákon č. 138/2019 Z. z.Zákon o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Ďalšie požiadavky
uprednostníme absolventa učiteľskej fakulty, aktivity, ochota, príjemné vystupovanie, bezúhonnosť

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Gymnázium
Ul. 1. mája 905
02015 Púchov
www.gymnazium-pu.sk
0424631032
Kontaktná osoba
Miroslav Kubičár
0903067066