Predmet
Zverejnenie pracovnej ponuky bolo ukončené.

Psychológ, školský psychológ

Cirkevná základná škola - Narnia, Bratislava-Petržalka

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Beňadická 38, Bratislava-Petržalka
Termín nástupu
15.8.2022
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
31.7.2022
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
600
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Práca s internetom, mailom, balíkom kancelárskych aplikácií Office
Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Náplňou práce je starostlivosť o deti s rozmanitými výchovno-vzdelávacími potrebami, intenzívna podpora učiteľov, spolupráca s rodičmi.
Psychológ/psychologička v Narnii je súčasťou špeciálneho tímu kde spolu so šk. špec. pedagógmi/pedagogičkami a asistentmi/asistentkami učiteľa nastavuje systém podpory pre deti, učiteľov i rodičov.

Osobnostné predpoklady/zručnosti:
odborná kvalifikácia, profesionálny rozhľad
prax a skúsenosti s deťmi s rozmanitými potrebami (špecifické poruchy správania i učenia, ADD, ADHD, Aspergerov syndróm...)
radosť z práce s deťmi
rešpekt k individualite
dobré sociálne a komunikačné zručnosti
schopnosť pracovať tímovo, podieľať sa na programoch a projektoch školy
kritické myslenie
otvorenosť rozvoju a rastu
znalosť anglického jazyka vítaná

Cirkevná základná škola Narnia je súčasťou Združenia škôl C.S. Lewisa. Snažíme sa o tvorivý prístup a budovanie sociálnych zručností u detí. Vzdelávame a vychovávame deti k zodpovednosti v duchu kresťanských biblických hodnôt.

Ponúkame príjemné pracovné prostredie, primerané finančné ohodnotenie, priestor pre osobný rozvoj a vedenie počúvajúce svojich zamestnancov.

Viac na www.narnia.sk.

Pošlite nám, prosím e-mailom štruktúrovaný životopis a motivačný list.
Vybraných uchádzačov pozveme na osobný pohovor.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Cirkevná základná škola - Narnia
Beňadická 38
85106 Bratislava-Petržalka
www.narnia.sk
+421 2 32 111 555,0263830864
Kontaktná osoba
Miroslava Martonová
0903046786