Predmet

Učiteľ/ka ZŠ (1. stupeň)

Spojená škola, Pezinok

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Komenského 25, Pezinok
Termín nástupu
1.9.2022
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
24.8.2022
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
180
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Ovládanie PC, internet, e-mail, word, edupage
Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Hľadáme pedagogického zamestnanca do špeciálnej základnej školy, trieda pre žiakov s IVP.
Vítaná je prax s prácou s deťmi so zdravotným znevýhodnením - MP, autizmus.
Vzdelanie - II.stupeň VŠ - pedag. smer, špeciálna pedagogika

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Spojená škola
Komenského 25
90201 Pezinok
0336423973
Kontaktná osoba
Mgr. Gabriela Kováčová
0902173524