Predmet

Učiteľ/ka MŠ

Materská škola, Klokočov

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Klokočov 976, Klokočov
Termín nástupu
1.9.2022
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
12.8.2022
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
49
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 338/2019 Z. z., ktorými sa ustanovujú "Platové tarify PZ a OZ a zvýšenie platových taríf v závislosti od dĺžky započítanej praxe, účinné od 1. 7. 2022”.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
internet-pokročilý, word
Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Zoznam požadovaných dokladov k prijímaciemu konaniu:
- žiadosť o prijatie do zamestnania,
- motivačný list,
- profesijný životopis
- súhlas so spracovaním osobných údajov v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov,
- kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní - preukazujúce pedagogickú spôsobilosť,
- čestné vyhlásenie o pravdivosti údajov uvádzaných v žiadosti a ostatných požadovaných dokladoch.

Dokumentáciu posielajte na email [email protected]

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Materská škola
Klokočov 976
02322 Klokočov
0414358184
Kontaktná osoba
Ingrid Časnochová
0911 468 627