Predmet

Psychológ, školský psychológ

Základná škola, Divín

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Lúčna 8, Divín
Termín nástupu
1.9.2022
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
5.8.2022
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
252
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 338/2019 Z. z., ktorými sa ustanovujú "Platové tarify PZ a OZ a zvýšenie platových taríf v závislosti od dĺžky započítanej praxe, účinné od 1. 1. 2020”.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Kvalifikačné predpoklady - predpoklady na výkon pracovnej činnosti pedagogického zamestnanca podľa zákona č.138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov (kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti školského psychológa v prílohe č.10)
Ďalšie požiadavky
oznam požadovaných dokladov:
- žiadosť o prijatie do zamestnania
- profesijný životopis
- motivačný list
- kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní
- súhlas so spracovaním a evidenciou osobných údajov podľa zákona č.18/2018 Z.z.
- čestné vyhlásenie o bezúhonnosti ( u úspešného uchádzača sa
bude vyžadovať potvrdenie o bezúhonnosti )
- zdravotná spôsobilosť
Iné predpoklady: pozitívny vzťah k deťom, organizačné a komunikačné schopnosti.
Vybraní uchádzači na osobný pohovor budú kontaktovaní telefonicky alebo emailom.

Pracovné podmienky:
pracovný pomer na dobu určitú - do 31. 08. 2023, plný pracovný úväzok.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola
Lúčna 8
98552 Divín
zsdivin.edupage.org
0474397315
Kontaktná osoba
Mgr. Aneta Zvarová
0905572954