Predmet

Učiteľ/ka SŠ

Stredná priemyselná škola dopravná, Trnava

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Študentská 23, Trnava
Aprobácia
Dejepis, Slovenský jazyk
Termín nástupu
1.9.2022
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
19.8.2022
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
661
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Stredná priemyselná škola dopravná
Študentská 23
91745 Trnava
www.spsdtt.sk
0335521161
Kontaktná osoba
Ing. Peter Papík
0911039607