Predmet

Učiteľ/ka MŠ

Materská škola, Most pri Bratislave

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Ul. 29. augusta 384/2A, Most pri Bratislave
Termín nástupu
25.8.2022
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
31.8.2022
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
60
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
internet - pokročilý, Word, Powerpoint
Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Materská škola
Ul. 29. augusta 384/2A
90046 Most pri Bratislave
www.msmosticata.edupage.org
0245951118
Kontaktná osoba
Mgr. Kristína Hamšíková Szabová
+421 2 4595 1118