Predmet

Učiteľ/ka ZŠ (1. stupeň)

Súkromná základná škola BAKOMI, Banská Štiavnica

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
A. Gwerkovej-Göllnerovej 6, Banská Štiavnica
Termín nástupu
2.9.2022
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
31.12.2022
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
70
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
základy práce na PC
Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Hľadáme ľudí s nadšením pre učenie, ktorí dokážu:
- vzbudiť a rozvíjať v deťoch zvedavosť a chuť pracovať,
- identifikovať a rozvíjať individuálny potenciál detí,
- mať rešpektujúci a láskavý prístup k deťom,
- byť tímovými hráčmi a koordinovať svoju prácu s kolegami,
- skúšať, objavovať, overovať, zavádzať inovácie do praxe
- kriticky myslieť,
- byť zodpovední, tvoriví a profesionálni
Skúsenosti s využívaním inovatívnych vzdelávacích postupov sú vítané.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Súkromná základná škola BAKOMI
A. Gwerkovej-Göllnerovej 6
96901 Banská Štiavnica
0915769021
Kontaktná osoba
Lýdia Vencelová, Jana Hombauerová
0917453481