Predmet

Asistent učiteľa

Cirkevná základná škola sv. J. Vianneyho ako organizačná zložka Katolíckej spojenej školy, Rajec

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Nám. Andreja Škrábika č.5, Rajec
Termín nástupu
2.9.2022
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
15.8.2022
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
273
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 338/2019 Z. z., ktorými sa ustanovujú "Platové tarify PZ a OZ a zvýšenie platových taríf v závislosti od dĺžky započítanej praxe, účinné od 1. 1. 2020”.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Znalosť práce s PC - bežný užívateľ
Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Zoznam požadovaných dokladov:
- žiadosť o prijatie do zamestnania
- profesijný životopis
- kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní
- písomný súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov podľa
zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Cirkevná základná škola sv. J. Vianneyho ako organizačná zložka Katolíckej spojenej školy
Nám. Andreja Škrábika č.5
01501 Rajec
www.katskola.sk
0415422619
Kontaktná osoba
Mgr. Róbert Augustín
0415422619