Predmet
Zverejnenie pracovnej ponuky bolo ukončené.

Učiteľ/ka SŠ

Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Prešov

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Plzenská 1, Prešov
Aprobácia
Informatika, Odborné predmety, Programovanie
Termín nástupu
1.9.2022
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
5.8.2022
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
682
Platové podmienky
Forma odmeňovania:
V zmysle zákona NR SR č.553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
- znalosť práce s PC - OS Windows , MS Office, - vyučovanie predmetov Sieťové technológie (CISCO), Databázové systémy, Programovanie - poznatky v oblasti konfigurácie sietí a sieťových zariadení, - znalosti programovania v jazyku Python alebo JAVA, databázový systém MySQL
Vzdelanie
Požadovaná kvalifikácia v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov

Pracovná zmluva: vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa príslušného odboru

Dohoda (max. 10h/týždenne): pozícia je vhodná aj pre študenta VŠ technického alebo pedagogického zamerania.
Ďalšie požiadavky
Požadované doklady:

- žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym a emailovým kontaktom,
- profesijný životopis v štruktúrovanom formáte s presným popisom praxe,
- doklady o vzdelaní, príp. praxi,
- potvrdenie o telesnej spôsobilosti a o duševnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti - platí len pre prijatých uchádzačov,
- súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby prijatia, do zamestnania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. zo ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
- pre účely preukázania bezúhonnosti uchádzača o zamestnanie je požadovaný postup podľa § 15 Zákona č.138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Žiadosť s potrebnými dokladmi posielajte alebo osobne doručte na adresu školy alebo emailom na adresu [email protected] v termíne do 5.8.2022 (platí dátum fyzickej prítomnosti žiadosti na škole).

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Stredná priemyselná škola elektrotechnická
Plzenská 1
08047 Prešov
www.spse-po.sk
0517725567
Kontaktná osoba
Ing. Martin Broda, PhD.
+421517725567