Predmet
Zverejnenie pracovnej ponuky bolo ukončené.

Psychológ, školský psychológ

Materská škola, Nová Dedinka

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Hlavná 49, Nová Dedinka
Termín nástupu
2.11.2022
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
31.10.2022
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
146
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Práca zameraná na deti so ŠVVP, depistáže pre všetky deti MŠ, konzultácie s rodičmi, poradenstvo pre rodičov aj zamestnancov MŠ.
Pracovná pozícia v rámci projektu "Pomáhajúce profesie v edukácii žiakov"

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Materská škola
Hlavná 49
90029 Nová Dedinka
0245914181
Kontaktná osoba
Mgr. Andrea Horváthová
0911158899